Kategórie

Výrobcovia

Všetko o nákupe

Tipy & Návody

Zásady používania súborov cookies

Zásady používania súborov cookies Vás informujú o našich postupoch získavania informácií od vás v priebehu návštevy našich webových stránok.

Prehľad Zásad o vyslovení súhlasu s používaním súborov cookies v EU

Zákony EU vyžadujú, aby organizácie, ktoré odosielajú súbory cookies zo svojich webových stránok do počítačov návštevníkov, po poskytnutí jasných a zrozumiteľných informácií o tom, ako sa súbory cookies na webových stránkach používajú, získali ich súhlas:

Za účelom zabezpečenia dodržania týchto ustanovení, sme podnikli štyri kroky:

  1. Identifikovali sme súbory cookie a ďalšie technológie sledovanie odosielané prostredníctvom týchto webových stránok, účel, ktorý plnia, a súvisiace informácie o lehote ich platnosti a o tom, či sa jedná o súbory cookie prvej či tretej osoby.
  2. Posúdili sme zásah do súkromia týchto súborov cookie podľa očakávaní o ochrane osobných údajov zákazníkov, a to na základe informácií získaných v bode (i) vyššie.
  3. Poskytli sme jasné a zrozumiteľné informácie o súboroch cookie s príslušnou mierou podrobností podľa miery zásahu do súkromia jednotlivých súborov cookie.
  4. Stanovili sme vhodnú stratégiu na získávanie súhlasu s použitím súborov cookies na webových stránkach so zohľadnením ich použití a miery zásahu do súkromia. Niektoré typy súborov cookie majú nárok na výnimku zo zákona a v príslušných prípadoch sa súhlas pre také súbory cookie nevyžaduje.

Stratégia získavania súhlasu používaná na týchto webových stránkach

Európske normy na získavanie súhlasu s použitím súborov cookies a podobných technológií sledovania (ako sú sledovacie pixely a skripty webových stránok) (ďalej iba "súbory cookie") sa neustále menia a zatiaľ čo stratégie predbežného výslovného súhlasu (alebo stratégie "registrácie") predstavujú najlepšie zákonné riešenie získania súhlasu, môžu však narušiť zážitok návštevníka a môžu mať negatívny dopad na zákonný zber dát na webových stránkach.

Alternatívny implicitní súhlas nám umožňuje predpokladať súhlas v prípade, že návštevníci súbory cookies neodmietnu (alebo ich "nezrušia") po poskytnutí informácií o najvýznamnejších súboroch cookie a jednoduchých ovládačov súbor cookies s jednoduchým použitím na najnižšej úrovni. To návštevníkom umožní vysloviť súhlas s použitím súborov cookie. V prípade, že si užívateľ neželá používanie cookies, nie sú naše stránky pre neho určené a mal by ich ihneď opustiť. Cieľom použitia cookies na naších strákach je prezeranie produktov, získavanie informácií a prípadný nákup na www.zahrada-pole-les.sk

Implicitný súhlas pre väčšinu súborov cookies: Súbory cookies používané na týchto webových stránkach predstavujú iba malý alebo stredný zásah do súkromia.

Odkazy na ďalšie webové stránky

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Dovoľujeme si upozorniť, že nemáme kontrolu nad súbormi cookies/technológiami na sledovanie iných webových stránok a tieto Zásady používania súborov cookies sa na také webové stránky nevzťahujú.

Ako nás môžete kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, komentáre či obavy s ohľadom na tieto zásady používania súborov cookies či informačných postupoch na týchto stránkach, kontaktujte nás prosím e-mailom na info@zahrada-pole-les.sk.

Zmeny týchto zásad používania súborov cookies

V prípade, že nastane zmena týchto Zásad používania súborov cookies, upravené znenie zásad bude uverejnené na týchto stránkach. Tieto Zásady používania súborov cookies boli posledný raz aktualizované dňa 01.09.2015.


ALL RIGHTS RESERVED OBAS Pro s.r.o. 2012